Zapraszamy do współpracy!

Zaprszamy do współpracy następujące podmioty i osoby:

1. Organizacje samorządowe, administracje powiatów i gmin.

2. Instytucje i organizacje stawiające sobie podobne bądź zbliżone do nas cele.

3. Firmy komercyjne i banki, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się do realizacji naszych celów.

4. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne i wyższe, oraz inne placówki oświatowe.

5. Osoby fizyczne chcące prowadzić działalność publiczną mogącą wpłynąć pozytywnie na realizację naszych celów