Realizowane projekty

UŚMIECH DZIECKA I
Termin: 8.12.2017r. – 17.12.2017

Projekt był akcją fundacji skierowaną do rodzin z Gminy Międzybórz, w których istnieje problem uzależnienia od alkoholu lub innego uzależnienia. 

Celem akcji było oswojenie rodzin, zniwelowanie wstydu, otworzenie ich na proponowane dalsze wsparcie (diagnozy, terapie), a także zapewnienie dostępu do specjalistów.
Projekt zrealizowany został podczas grudniowego weekendu w niedzielę 10.12.2017r. Zajęcia poprowadzili specjaliści posiadający doświadczenie w pracy z dzieckiem o różnych problemach i dysfunkcjach (psycho-, oligo- ,logo- teapeuci), opiekun dziecięcy oraz wysoko wyspecjalizowani terapeuci uzależnień/pedagodzy.

Odbyły się:
Warsztaty dla dzieci: gry, zabawy w grupach kilkuosobowych rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne (2 godz)
Wykład dla rodziców nt. emocji, rozwoju dziecka poprawna komunikacja w rodzinie (2 godz);
Kącik porad (konsultacje) dla rodziców ze specjalistami (3 godz);
Zajęcia warsztatowe w grupach dla dorosłych (kobiety i mężczyźni) Jak radzić sobie z uczuciami(2 godz);
Konsultacje indywidualne, rodzinne prowadzone przez terapeutów uzależnień/pedagogów z zachowaniem anonimowości, dyskrecji (2 godz).

Koszt projektu: 3900 zł
Projekt współfinansowany przez Gminę Międzybórz.

UŚMIECH DZIECKA II
Termin: 30.04.2018r. – 07.06.2018

Projekt był akcją fundacji skierowaną do rodzin oraz uczniów Szkoły Podstawowej z Gminy Międzybórz. Projekt wynikał z informacji zwrotnej od rodziców po akcji zrealizowanej przez Fundacje w grudniu ub. roku o podobnej tematyce. Tym razem postanowiliśmy wyjść z profilaktyką również do młodzieży szkolnej.  

Celem akcji była profilaktyka uzależnień wśród młodzieży oraz dorosłych, zniwelowanie wstydu, otworzenie ich na proponowane wsparcie (diagnozy, terapie), a także zapewnienie dostępu do specjalistów.
Odbyły się:
Warsztaty dla dzieci: gry, zabawy w grupach kilkuosobowych rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne (4 godz.,);
Kącik porad dla rodziców ze specjalistami (3 godz.);
Wykład oraz konsultacje dla rodziców nt. emocji, rozwoju dziecka poprawna komunikacja w rodzinie (3 godz.: 1 godz. wykładu i 2 godz. konsultacji);
Warsztaty dla młodzieży (uczniów) w grupach klasowych (dla 5 wytypowanych przez dyr. SP klas) po 2 godz. /klasę;
Punkt konsultacyjny psychologa w szkole dla rodziców (4 godz.).

Koszt projektu: 4000 zł
Projekt współfinansowany przez Gminę Międzybórz.