Kadra naszej fundacji – „Droga Do Domu”

Kadra naszej fundacji to, wykwalifikowany zespół profesjonalistów z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Szczególną wagę przywiązujemy do kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych naszej kadry, którą stanowi grupa wysokiej klasy specjalistów – certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, lekarzy o specjalizacji psychiatrycznej i internistycznej, psychologów, pielęgniarek.

Poznaj nas!

mgr Lilla Diduła-Gabińska

Certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień (nr 361)

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy zdobyłam pracując w stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień zarówno w prywatnych jak i państwowych strukturach. Uważam, że najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest mieć do niego szacunek, bez względu na to w jakim miejscu swojego życia znajduje się. Lubię zdobywać nową wiedzę i nowe umiejętności by móc jak najlepiej pomagać osobom, które tego potrzebują.

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Certyfikowany Praktyk Soul Body Fusion®. 

Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.

mgr Andrzej Gabiński

Certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień (nr 396)

Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami od 15.06.1989 r. Przez cały okres pracy zawodowej pogłębiam wiedzę i zdobywam umiejętności przydatne w mojej pracy. Pracuję w myśl zasady „rób to co lubisz, a nie będziesz musiał pracować”. Uważam, że zawód terapeuty pozwala mi na pełny kontakt z innymi, który daje mi satysfakcję, siłę i szacunek do człowieka. Uważam, że w ośrodku uzależnień oprócz wiedzy ważny jest klimat jaki nadają ludzie w nim pracujący, którzy zapraszają osoby uzależnione do trzeźwości.

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – Metody diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Certyfikat do pracy ze sprawcami przemocy.

Certyfikowany nauczyciel Soul Body Fusion®, przedstawiciel Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), proces, który przywraca jedność Duszy i Ciała.Uczeń Jonette Crowley.

Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.

mgr Zuzanna Gunia-Magin

Pedagog

Pedagog, logopeda, terapeuta dysleksji, specjalista terapii ręki, dziennikarz. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje z zakresu pedagogiki, resocjalizacji i logopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach publicznych, prywatnych gabinetach logopedycznych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Pracowałam zarówno jako pedagog, jak i logopeda. Obecnie jestem związana z Praktyką Specjalistyczną Wczesnego Wspomagania Rozwoju we Wrocławiu.

Małgorzata Wróblewska

Odkąd pamiętam zawsze pomagałam innym było i jest to dla mnie rzeczą naturalną . W FUNDACJI DROGA DO DOMU obcuję z ludźmi , którzy mają takie same przekonania. Codziennie utwierdzamy się w tym , iż pomaganie innym jest wspaniałym pomysłem na życie. Bezcenny jest natomiast moment gdy widzi się uśmiech radość i nadzieję na twarzach osób którym staramy się pomóc. Ten właśnie moment jest dla nas siłą do dalszego działania.

mgr Samuel Nowak

Psycholog, pedagog specjalny (oligofrenopedagog) neuroterapeuta biofeedback, psycholog sportowy

Posiadam spore doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, oddziały integracyjne),  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, biorę udział w projektach unijnych oraz projektach dla lokalnej społeczności. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia) działającymi w obszarach różnych grup społecznych celem pomocy psychologicznej, w tym m.in. pomocy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w szkole, wychodzenia z nałogów, poprawy jakości życia. W ramach swoich zainteresowań sportowych pomagam także sportowcom na każdym etapie sportowych umiejętności, a także w sporcie amatorskim. Specjalizuję się również w nowoczesnej terapii biofeedback dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pomaganie to moja pasja, rozbudza empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. Staram się pomagać indywidualnym, holistycznym podejściem do każdej osoby, a także przekazywaniem pozytywnych cech zachowania i myślenia.

Katarzyna Wróblewska

Wolontariusz

Przemysław Dawid

Wolontariusz